Dział szkoleniowy

W INLOGIC organizujemy różnego rodzaju warsztaty i szkolenia kierowane do szerokiego grona odbiorców, m.in. z zakresu bezpieczeństwa, inteligentnych domów czy systemów multimedialnych. Zajęcia prowadzone są zawsze przez osoby z doskonałym warsztatem trenerskim i bogatym doświadczeniem praktycznym.

SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

Ponad 20 projektantów z branży elektrycznej uczestniczyło w całodniowym szkoleniu dotyczącym systemów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie odbyło 27 września 2018 r. przy ul. Basenowej 6 w siedzibie INLOGIC w Szczecinie. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy firm INLOGIC, producenta systemów przeciwpożarowych Schrack Seconet Polska, producenta urządzeń do detekcji gazów Hekato oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Consultrisk. Prelegentami byli wyspecjalizowani eksperci z każdej z firm, którzy podzielili się praktyczną wiedzą z zakresu:

  • Zasad tworzenia scenariuszy pożarowych.
  • Wykorzystania multisymulacji do analizy bezpieczeństwa pożarowego oraz zmian w scenariuszu pożarowym.
  • Detekcji gazów w garażu, czyli wyzwań projektanta i racjonalizacja systemów zabezpieczeń.
  • Zintegrowanych systemów bezpieczeństwa pożarowego. Wymagań i wyzwań integracji.
  • Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych jako ważnych elementów bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
  • Najnowszych rozwiązań z zakresu systemów wykrywania pożaru, sterowania urządzeniami pożarowymi i stałymi urządzeniami gaśniczymi. Narzędzi wspierających działania projektantów oraz integratorów systemów Schrack Seconet.
 

Galeria: