Dział szkoleniowy

W INLOGIC organizujemy różnego rodzaju warsztaty i szkolenia kierowane do szerokiego grona odbiorców, m.in. z zakresu bezpieczeństwa, inteligentnych domów czy systemów multimedialnych. Zajęcia prowadzone są zawsze przez osoby z doskonałym warsztatem trenerskim i bogatym doświadczeniem praktycznym.

Szkolenie z zakresu projektowania i uruchamiania sieci teleinformatycznych w oparciu o rozwiązania firmy MOLEX.

Miło nam zakomunikować, że 11 kwietnia nasi inżynierowie zdali pomyślnie egzaminy dołączając tym samym do grupy Certyfikowanych Instalatorów Molex. Zarówno szkolenie jak i egzamin odbyły się w siedzibie INLOGIC przy ul. Basenowej 6 w Szczecinie.

Certyfikowany Instalator Molex Premise Networks (ang. Molex Premise Networks Certified Installer) jest najwyższym stopniem autoryzacji oferowanej przez Molex Premise Networks. Mogą się ubiegać o niego te spośród firm (oddziałów firm), które pełnią funkcję integratora systemowego i wyróżniają się stabilnym i wysokim obrotem z firmą Molex Premise Networks oraz najwyższym poziomem oferowanych usług. Autoryzacja Certyfikowany Instalator Molex Premise Networks stwarza możliwość lepszego zaistnienia na rynku firmom przy jednoczesnej promocji Systemu Okablowania Strukturalnego Molex Premise Networks. Zapewnia końcowemu użytkownikowi najwyższą jakość usługi oraz gwarancję na cały system okablowania strukturalnego wraz ze wsparciem technicznym, tak jak to określono w Regulaminie Programu Gwarancyjnego.

Celem programu Certyfikowany Instalator Molex Premise Networks jest pozyskanie partnerów, którzy pełniąc rolę integratorów systemowych oferują klientowi końcowemu w sposób profesjonalny jako jeden z elementów integracji - System kablowania Strukturalnego Molex Premise Networks wraz z 25-letnią gwarancją systemową.