Klinika stomatologiczna HAHS

W tej realizacji ważną kwestią było stworzenie instalacji, którą w każdym momencie będzie można rozbudować. Priorytetem dla inwestora była możliwość wprowadzania najnowszych rozwiązań technologicznych, które byłyby kompatybilne z już zainstalowanymi. KNX nadawał się do tego znakomicie. Inwestor życzył sobie, aby klinika stomatologiczna była przede wszystkim funkcjonalna, ale i co ważne dla jego pacjentów, komfortowa. Podstawą było przygotowanie inteligentnego systemu oraz zautomatyzowanie działań jak największej ilości urządzeń. O bezpieczeństwo dbają zaprojektowane przez nas najlepsze systemy alarmowe i monitoringu wizyjnego.

Galeria: