BMS, czyli czym jest inteligencja budynku?

Idea „inteligentnych” budynków i systemu, który by nimi zarządzał sięga sektora przemysłowego w Stanach Zjednoczonych i lat 70. Pomysł został zaczerpnięty z działu kontroli produkcji zautomatyzowanej i optymalizacji środowiska rozwoju roślin. Przez następne 10 lat rozwój technologii umożliwił stworzenie pierwowzoru systemu w budynkach początkowo na użytek domowy, następnie wprowadzano go do dużych obiektów. Dzisiaj określenie „inteligentny budynek” jest bardzo popularne,  mocno nadużywane,  a kluczowy termin BMS najczęściej niezrozumiały.
 
Building Management System (czyli w skrócie BMS) to w tłumaczeniu system zarządzania budynkiem lub system automatycznego sterowania. Jego zadaniem jest kontrolowanie wszystkich zainstalowanych instalacji w budynku lub budynkach oraz ich otoczeniu. Integruje instalacje w obiekcie w jedną całość, ale pozostaje systemem tzw. rozproszonym. W skład systemu BMS wchodzą różnego rodzaju czujki, regulatory, urządzenia wykonawcze oraz systemy sterowania i raportowania. Kluczowe jest gromadzenie informacji płynących z całego obiektu i reagowanie na zmiany w czasie rzeczywistym. System monitoruje parametry pracy poszczególnych urządzeń i optymalizuje je, co przynosi efektywny i oszczędny sposób zużycia energii. BMS poprawia również bezpieczeństwo oraz komfort przebywania w pomieszczeniach. Informuje o awariach i wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach, dzięki czemu istnieje możliwość szybkiej diagnostyki. Zaletą jest również na pewno oszczędność czasu, ponieważ wiele czynności jest wykonywanych za użytkownika.System zarządzania budynkiem integruje w pierwszej kolejności funkcje techniczne, w skład których wchodzą wszystkie podsystemy zasilania i sterowania energią elektryczną np. zabezpieczenia i rozdzielnie elektryczne, okablowanie instalacji zasilających, instalacje oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne itd. Pozostałe funkcje, które można zaliczyć do BMS to ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, alarm, monitoring, system sterowania oddymiania pożarowego, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych, nagłośnienie, system videodomofonowy czy system pogodowy.
 
Obecnie mocno rozbudowane systemy sterowania wszystkimi funkcjami stosuje się najczęściej w dużych obiektach takich jak hotele, biurowce, szpitale, centra handlowe, urzędy, szkoły, osiedla mieszkaniowe, obiekty sportowe i rekreacyjne. System BMS dzięki wielu złożonym funkcjom sprawdza się również w przemyśle farmaceutycznym, zakładach przemysłowych i ciepłownictwie. BMS zainstalowany i uruchomiony przez INLOGIC można znaleźć w wielu obiektach w całej Polsce m.in. w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szczecinie, hotelu Baltivia w Mielnie, muzeum Centrum Dialogu Przełomy, drukarni PrintGroup, fabryce IMS-Griffin czy szkole podstawowej w Żukowie. Istotny jest również fakt, że każdy zrealizowany przez nas budynek jest inny, ponieważ napisany do niego program ma odpowiadać na indywidualne potrzeby konkretnych użytkowników. Składa się z wielu podobnych elementów, ale już ustawienia podzespołów są zupełnie różne. Projekt BMS wykonany w odpowiednim momencie realizacji inwestycji umożliwia dopasowanie właściwych rozwiązań do oczekiwań inwestora. Odpowiednio dobrane urządzenia mają ogromny wpływ na efektywność pracy całego budynku. Niezwykle ważne jest doświadczenie w tej dziedzinie i współpraca projektantów oraz programistów BMS z wykonawcami z innych branż. 

Galeria: