System przeciwpożarowy w tartaku

W oddalonym od Szczecina o 60 km Chociwlu znajduje się jeden z większych tartaków, który mieliśmy okazję obsługiwać. W zakładzie przygotowuje się produkcję tarcicy sosnowej na potrzeby fabryk produkujących meble. W Chociwlu przeciera się 150 000 m3 kłód, z których powstaje około 80 000 m3 tarcicy. Zakład wykorzystuje 100% energii cieplnej z biomasy.

W miejscu, w którym znajduje się tak duża ilość rzeczy łatwopalnych, należy podkreślić jak ważne jest bezpieczeństwo pracowników, budynku oraz ochrona przed rozprzestrzenianiem się ognia. Oczywiście w zakładach obróbki drewna niezwykle istotne jest przestrzeganie przez pracowników zasad BHP i prawidłowa reakcja w awaryjnej sytuacji. Przerwy w procesie produkcyjnym, straty wywołane przez pożar czy zagrożone bezpieczeństwo pracowników mogą doprowadzić do wysokich szkód przedsiębiorstwa. Niewątpliwie ppoż w takim zakładzie jest podstawowym systemem, który pełni nadrzędną rolę w kontroli i sterowaniu innymi instalacjami znajdującymi się w jego obrębie.

Zintegrowany system ochrony przeciwpożarowej musi spełniać określone wymagania każdego obszaru z osobna, a tym samym współdziałać na wszystkich poziomach procesów produkcji. W tartaku został zaproponowany przez nas i zainstalowany niezawodny system sygnalizacji pożarowej oparty na urządzeniach światowego lidera w branży – Schrack-Seconet. System służy do wykrywania zagrożenia pożarowego oraz do sygnalizowania i powiadamiania o ryzyku. Składa się z ponad 200 elementów oraz centrali i wizualizacji SecoLOG IP.

Wizualizacja jest efektywnym graficznym narzędziem opartym na najnowocześniejszej technologii IP. System SecoLOG IP w zakładzie służy do dozoru całego systemu sygnalizacji pożarowej i jest obsługiwany przez pracowników ochrony obiektu. Najważniejsze komunikaty i stany prezentowane są w przejrzysty sposób na dwóch ekranach monitorów. Osoby obsługujące wizualizację widzą dane ze wszystkich elementów układu takich jak czujki, przyciski, wyjścia sterujące czy wyjścia techniczne. W sytuacji zagrożenia pracownicy ochrony dokładnie wiedzą, w którym miejscu należy prawidłowo zareagować.

System przeciwpożarowy oraz oświetlenie awaryjne, które umożliwia sprawną ewakuację pracowników z budynku wymaga również cyklicznego serwisu.

Galeria: