meta_description

CubeVision

dodatkowe informacje:

---

CUBEVISION: Nigdy jeszcze nie było tak prostej wizualizacji, produkt stworzony przez BAB TECHNOLOGIE.

Dostępna już teraz z każdym urządzeniem eibPort 3.

W przeszłości skonfigurowanie zaawansowanych wizualizacji było czasochłonne i do tego bardzo kosztowne. To się zmienia z nowym CubeVision od BAB TECHNOLOGIE. Wizualizacje Cube konfiguruje się automatycznie. Wystarczy tylko utworzyć strukturę budynku którą połączymy do grup adresowych a resztę oprogramowanie wykona automatycznie.

Stwórz własna strukturę budynku
Poprzez podanie ilości pięter i pokoi oprogramowanie automatycznie stworzy całą strukturę.

Rotacja
Struktura wizualizacji pozwala na płynne i intuicyjne przemieszczanie się po pomieszczeniach. 

Personalizacja
Każdy pokój posiada swój niepowtarzalny wygląd a tło może być prawdziwym zdjęciem Twojego pokoju. Łatwiejsze rozpoznanie pomieszczeń po spersonalizowanej grafice.

Uproszczony panel kontrolny
Panel kontrolny zostanie utworzony automatycznie dla każdego pomieszczenia. W menu zostaną umieszczone podstawowe funkcje oraz te które użytkownik używa najczęściej.

Rozszerzony panel kontrolny. 
W tym miejscu zostaną wyświetlone tematycznie pogrupowane wszystkie funkcje jakie dostępne są dla danego pomieszczenia.


eibPort 3 | Control L with Cube Vision