meta_description

Control R

dodatkowe informacje:

---

Control R jest modułem sterującym i wyświetlającym graficzny status konkretnego pokoju.
Moduł najczęściej używany jest w jednolitych strukturach takich jak: szkoły, sale seminaryjne czy hotele.

Control R jest częścią edytora wizualizacji eibPort. Wszystkie zmiany w ustawieniach wykonane są za pomocą maski konfiguracyjnej.

Po udanej konfiguracji, eibPort oblicza wszystkie wymagane odstępy czasu do rzeczywistego włączenia oświetlenia i dopasowuje konfigurację. Aby uzyskać taką funkcjonalność należy zainstalować oprogramowanie z licencją w module eibPort. Licencja jest przypisana na stałe do określonego urządzenia eibPort i powiązana z jego numerem seryjnym.

• Moduł Control R zupełnie za darmo posiada funkcje wygenerowania danych na zewnątrz.