meta_description

BAB DataLogger

dodatkowe informacje:

---

BAB DATALOGGER zapisuje telegramy KNX®, dlatego można podłączyć go bezpośrednio do magistrali KNX poprzez zaciski śrubowe lub odbierać dane poprzez protokół KNXnet/IP za pomocą sieci lokalnej. Produkt może działać jako KNXnet/IP ruter. Wszystkie dane mogą być przechowywane na pamięci wbudowanej (8 GB), ale także w zewnętrznych bazach danych MySQL. Dane wyeksportowane przez ETS 4 w postaci pliku z rozszerzeniem(.knxproj) mogą być zaimportowane przez BAB DATALOGGER . Przy pomocy projektów pochodzących z programu ETS BAB DATALOGGER automatycznie utworzy strukturę i umożliwi dostęp do każdej grupy adresowej. Dodatkowo strukturę i bardziej użyteczne informacje można wyeksportować do pliku z rozszerzeniem (.knxproj).

BAB DATALOGGER może być skonfigurowany na 2 sposoby:

Pierwszym sposobem jest dostęp do urządzenia poprzez zintegrowany interfejs sieciowy. Drugą możliwością jest bezpośredni dostęp do urządzenia za pomocą 6 przycisków i wyświetlacza LCD, dzięki którym rozruch za pomocą komputera stacjonarnego nie jest wymagany. Aby ułatwić zarządzenie danymi, nie musimy już przeglądać wszystkich. Produkt pozwala na zdefiniowanie najważniejszych danych na stałe, dzięki czemu zapisywane będą tylko najważniejsze informacje.

Zarejestrowane dane KNX poprzez produkt BAB DATALOGGER mogą być zapisać bezpośrednio na pamięć przenośną USB lub wyeksportowane w formacie CSV lub XLS.

Dane z wybranego zakresu grupy adresowej mogą być wysyłane na żądanie poprzez usługę e-mail. Raport może pochodzić z wybranego okresu czasowego (dzień, tydzień, miesiąc).

Ponadto dostępna jest komfortowa usługa wysyłania danych za pomocą sieci LAN bądź WAN. Dostarczone informacje z bazy danych MySQL, dzięki odpowiedniej wtyczce(MS-Windows), mogą być konwertowane do programu Excel, w którym można je swobodnie interpretować.