meta_description

Carat®

dodatkowe informacje:

Kolory:

Cenne szczegóły nadają akcent.

Pełna prostoty elegancja charakteryzująca się wyraźnymi strukturami powierzchni. Carat® jest wyraźną deklaracją w zakresie ambitnego wzornictwa. Wzornictwo to powstaje poprzez zastosowanie prostoliniowego języka kształtów i prawdziwych materiałów, a nie imitacji. Jako niezależny obiekt wyłącznik z serii carat® jest jednocześnie integralnym elementem składowym wysokiej jakości reprezentacyjnej architektury. Czystość i zmysłowość. Ekstrawagancja i szlachetność.