meta_description

Devireg™ 316

dodatkowe informacje:

---
Elektroniczny termostat z możliwością pracy jako termostat różnicowy, z regulacją histerezy. Posiada funkcję obniżenia temperatury, z płynną regulacją w zakrese: 0°C - 8°C (opcjonalnie w połączeniu z dodatkowym, zewnętrznym zegarem).

Montaż:
szyna typu DIN

Zastosowanie:
sterowanie instalacjami ogrzewania podłogowego, przeciwoblodzeniowymi oraz specjalnymi w inteligentnym domu.