meta_description

Czujka ASD-110

dodatkowe informacje:

---
Wielodetektorowa czujka ASD-110, której zadaniem jest wykrywanie wczesnego stadium pożaru. Uruchamia się w momencie, w którym pojawia się dym widzialny i/lub ma miejsce wzrost temperatury. Może pracować w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX, ale i ma możliwość działania samodzielnie. Sposób wykrywania dymu widzialnego zastosowany w czujce to metoda optyczna, która polega na tym, że wywołuje alarm w momencie przekroczenia określonego progu stężenia dymu w komorze optycznej. Parametry pracy czujki ASD-110 są modyfikowane w zależności od zmian temperatury, rejestrowanych przez czujnik termiczny (termistor). Idealnie nadaje się do różnego rodzaju pomieszczeń - bez względu na rozmiar czy będzie to budynek biurowy czy dom inteligentny.

Czujka ASD-110:


Dane techniczne: