meta_description

Czujka ATD-100

dodatkowe informacje:

Kolory:
Bezprzewodowa czujka temperatury ATD-100 stworzona jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX. Odpowiednie zastosowanie czujki w systemie umożliwia pokazanie aktualnych wartości temperatury otoczenia np. na wyświetlaczach manipulatorów INT-KSG, INT-TSG, INT-TSHczy INT-TSI. Urządzenie może być także wykorzystane do naruszenia dwóch progów temperatury (minimalnego i maksymalnego). To z kolei jest przydane podczas uruchomienia przez centralę funkcji automatyki domowej w inteligentnych budynkach (np. do włączenia ogrzewania lub klimatyzacji). Konfiguracja ustawień czujki odbywa się zdalnie, do tego potrzebne jest oprogramowanie DLOADX.

Czujka ATD-100:


Dane techniczne: