meta_description

Cloaksensor CS07

dodatkowe informacje:

---
Unikalny Cloaksensor jest częścią systemu i na bieżąco kontroluje gęstość dymu w chronionym pomieszczeniu. Jeśli gęstość dymu spadnie to Cloaksensor wysyła sygnał do urządzenia i denerowana jest dodatkowa porcja dymu.

Czujnik zabudowany jest w standardowej obudowie czujki dymowej jednak sama czujka jest zaprojektowana i skalibrowana specjalnie dla systemu SmokeCloak.