meta_description

Aktor siłownika zaworu 12 kanałów, 230 V,

dodatkowe informacje:

---
Steruje termoelektrycznymi napędami nastawczymi (np. TSA/K) w systemach grzewczych i chłodniczych bez hałasu. Po 3 wyjścia są odporne na zwarcia i zabezpieczone przed przeciążeniem. Wyjściami można sterować bezpośrednio ręcznymi klawiszami obsługowymi. Diody LED wskazują aktualny stan lub usterkę danej grupy wyjść.