meta_description

SecoLOG IP

dodatkowe informacje:

---

System zarządający SecoLOG IP to efektywne, graficzne narzędzie, oparte na najnowocześniejszej technologii IP, służące do głównego dozoru systemu sygnalizacji pożarowej przez grupy interwencyjne: straży pożarnej, ochrony budynku, techników budynku. Wszystkie komunikaty i stany podłączonych central sygnalizacji pożarowej mogą być prezentowane w przejrzysty sposób na jednym lub kilku stanowiskach obsługi komputerowej.