meta_description

System zasysający AirSCREEN ASD 535

dodatkowe informacje:

---

System zasysający z najnowszym technologicznie, wysokoczułym detektorem HD.

System wczesnej detekcji dymu AirSCREEN ASD 535 (Aspiration Smoke Detection) składa się z jednego lub dwóch układów orurowania posiadających otwory ssawne oraz jednostki oceniającej wyposażonej w jeden lub dwa czujniki dymu o bardzo wysokiej czułości. Powietrze z nadzorowanego pomieszczenia jest zasysane i transportowane do jednostki oceniającej. Czujnik w jednostce oceniajacej kontroluje powietrze pod względem występowania  w nim cząstek dymu w zakresie zdefiniowanych parametrów granicznych . W przypadku pojawienia się dymu, detektor natychmiast wyzwala alarm, umożliwiając odpowiednim służbom zwalczanie zjawisk pożarowych we wczesnej ich fazie.

Większa moc, większa precyzja, większa rentowność


ASD 535 jest nowoczesną wersją uniwersalnego systemu zasysającego z detektorami wysokiej mocy. Dzięki temu może nadzorować większe niż kiedykolwiek pomieszczenia. Oferuje także bezprecedensową dokładność wykrywania, dzięki zastosowanej w czujniku dymu innowacyjnej technologii HD (High Dynamic). Czułość czujnika może zostać precyzyjnie dopasowana do specyficznych warunków  i potencjalnych zagrożeń, panujących w pomieszczeniu. Dzięki funkcji automatycznego uczenia (auto-learning), podczas uruchamiania system dostosowuje się optymalnie do warunków środowiskowych. Zanieczyszczenia, takie jak pył są skutecznie filtrowane, co praktycznie eliminuje fałszywe alarmy.

Maksymalne bezpieczeństwo w różnych  zastosowaniach

Wysoka czułość, cicha praca, niewidoczna instalacja - dzięki tym właściwościom ASD 535 doskonale nadaje się do różnych zastosowań:

- nadzorowania pomieszczeń: magazynów wysokiego składowania, rozdzielni, archiwów, przestrzeni podpodłogowych i przestrzeni międzystropowych, dużych hal, muzeów, galerii, teatrów, kin, lotnisk, pomieszczeń zabytkowych,  pomieszczeń IT i przetwarzania danych, laboratoriów i ośrodków badawczych, pomieszczeń elektrycznych, stacji transformatorowych, pomieszczeń sterylnych itp.

- nadzorowania obiektów: ze sprzętem telekomunikacyjnym, szaf rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia, gablot, sprzętu komputerowego, szaf typu rack itp.

- nadzorowania dyskretnego: dóbr kultury, cel więziennych, pomieszczeń trudnych architektonicznie itp.