meta_description

Moduły sterujące X-LINE

dodatkowe informacje:

---

Moduł wejścia/wyjścia BX-OI3

posiada jedno wyjście przekaźnikowe z programowalnym położeniem „fail-safe”, dwa wejścia do kontroli styków bezpotencjałowych i jedno wyjście z separacją galwaniczną (optoizolator) do nadzorowania napięcia zewnętrznego. Moduł posiada wbudowany izolator zwarć i używany jest także do podłączenia czujek specjalnych do techniki pętli dozorowych.

Moduł wyjścia nadzorowanego BX-OIM

służy do nadzorowanego sterowania urządzeń, które zasilane są z zewnętrznego źródła napięcia (np. syreny itp.) Posiada odporne na zwarcie wyjście nadzorowane oraz separowane galwanicznie wejście.

Moduł wejścia/wyjścia BX-O2I4

posiada dwa bezpotencjałowe bistabilne wyjścia przekaźnikowe do sterowania odbiorami o maks. poborze prądu 2A i maks. napięciu 230V (maks. 60 W) oraz 4 wejścia do nadzorowania zestyków bezpotencjałowych.

Moduł wyjścia BX-O1

posiada jedno bezpotencjałowe, bistabilne wyjście przekaźnikowe do sterowania odbiorami o maks. poborze prądu 2A i maks. napięciu 230V (maks 60 W). Wyjście posiada programowalne położenie „fail-safe’ w przypadku uszkodzenia zasilania na pętli.

Moduł wejścia BX-AIM

służy do podłączenia detektorów konwencjonalnych do techniki X-LINE, wzgl. służy jako interfejs do podłączenia elementów pracujących w obszarach zagrożonych wybuchem. Posiada jedno wejście nadzorowane, wyjście dla równoległego wskaźnika zadziałania.

Moduł wejść nadzorowanych BX-IM4

zawiera cztery wejścia do kontroli styków bezpotencjałowych w trybie z lub bez nadzorowania. Wejścia przystosowane są do odczytywania informacji o stanach przełączeniowych dłuższych niż 330 ms; tryb pracy jest indywidualnie ustawiany dla każdego wejścia.

Moduł wejścia BX-I2

posiada wejście do nadzorowania zestyku bezpotencjałowego i wejście optoizolatora do nadzorowania sygnału napięciowego lub zasilacza zewnętrznego.

Moduł przekaźnikowy BX-REL4

posiada cztery przekaźniki bezpotencjałowe, każdy z zestykiem przełącznym o programowalnej pozycji „fail-safe”.

Czujnik położenia końcowego BX-ESL

służy do monitorowania instalacji tryskaczowych i urządzeń blokujących. Czujnik zawiera barierę optyczną, która wykrywa działanie mechanizmu popychającego.