meta_description

Czujki wielosensorowe z rodziny CUBUS

dodatkowe informacje:

---

CUBUS MTD 533X może być stosowana jako czujka dymu, ciepła lub jako czujka dualna dymu i ciepła. Jest ona indywidualnie programowana i dostosowywana do warunków otoczenia, w których pracuje. Czujka wykrywa we wczesnym stadium tlące się ogniska pożarów i pożary otwarte, przy czym rozpoznaje i analizuje parametry dymu (wykorzystując zasadę Tyndalla) oraz ciepła (zasada sensora NTC). Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii CUBUS Nivellierung, detektor stale nadzoruje warunki atmosferyczne takie jak temperatura bezwzględna, względny przyrost temperatury i przejrzystość powietrza. Bazując na tych parametrach dobierana jest optymalna czułość oraz parametry dla każdego obszaru, który czujka nadzoruje – w ten sposób czujka odporna jest na kosztowne alarmy fałszywe.

• alarm pożarowy po wykryciu dymu lub wzroście temperatury lub po wykryciu dymu i wzrostu temperatury

• poziom czułości oraz klasa temperaturowa ustawiane zgodnie z normą EN 54

• wyjście alarmowe dla zewnętrznego wskazania alarmu

• sygnalizacja stanu przedalarmowego przy 50% oraz przy 75% progu alarmowym

• 2 - stopniowe rozpoznanie stanu zanieczyszczenia

• automatyczna regulacja progu zadziałania kompensująca wpływ otoczenia

• filtr alarmów eliminujący występowanie alarmów fałszywych

• analiza dymu wspierana funkcją analizy temperatury

• ocena wielkości pożaru za pomocą algorytmu oprogramowania

• wskazanie alarmu za pomocą diody LED widocznej w promieniu 360°

• możliwość odłączenia poszczególnych czujek

• zintegrowany izolator zwarć

• możliwość odczytu całkowitego czasu pracy na obiekcie i poziomu zanieczyszczenia

Interaktywna czujka wielosensorowa (dymu, ciepła, CO) CUBUS CMD 533X.

Zadaniem najnowszej wielosensorowej czujki z rodziny CUBUS jest wykrywanie  i niezwłoczne alarmowanie nie tylko w przypadku wykrycia wzrostu stężenia dymu lub ciepła, lecz również analizy stężenia tlenku węgla CO. Dodatkowo, czujka może generować alarm  techniczny w przypadku wykrycia przekroczenia bezpiecznego, dopuszczalnego stężenia tlenku węgla
w powietrzu zgodnie z EN 50291-1. Interaktywna, wielosensorowa czujka CUBUS CMD 533X (TF1-TF9) to inteligentny detektor najnowszej generacji wykrywający pożary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju dzięki możliwości wykrycia i opracowania charakterystyki pożaru na podstawie analizy  dymu (zasada Tyndalla), ciepła (czujnik NTC) oraz tlenku węgla CO (czujnik elektrochemiczny). Czujka jest przystosowana do współpracy z techniką pętli dozorowych X-LINE, posiada także dynamiczny filtr alarmów, który rozpoznaje i eliminuje alarmy mylne. Jeżeli zaistnieje potrzeba, można wykorzystać funkcję prealarmu. Aby skompensować wpływ zmieniających się warunków środowiskowych, czujka stale dopasowuje się do warunków otoczenia, w którym pracuje dzięki zastosowaniu innowacyjnej  technologii automatycznego  dostosowania czułości CUBUS+ (detekcja dymu wspierana przez detektor ciepła i CO). Charakterystyka pożarowa zgodnie z EN54 i alarm techniczny CO mogą być aktywowane niezależnie. Nastawiany alarm techniczny zgodnie z EN 50291-1 od 20 do 320 ppm. Zgodność  z normami: EN54-5, EN54-7, EN 54-17, EN54-26, EN54-29, EN54-30 & EN54-31. Czas eksploatacji czujnika 8 lat, dostępna od 2014 r.

  1. Interaktywna czujka wielosensorowa (dymu, ciepła)z sygnalizatorem akustycznym/głosowym MTD 533X-S/SP.

Czujka wykrywa pożary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju dzięki możliwości wykrycia
i opracowania charakterystyki pożaru na podstawie analizy dymu (zasada Tyndalla) oraz ciepła (czujnik NTC). Czujka jest przystosowana do współpracy z techniką pętli dozorowych X-LINE
i może być zastosowana jako czujka dymu, czujka ciepła lub jako czujka dualna dymu/ciepła. Zintegrowany sygnalizator akustyczny i głosowy spełniają wymogi normy EN54-3 (sygnalizator głosowy z 12 komunikatami w różnych językach, synchronizowane wyjście sygnału akustycznego). Dostępne są 4 tony: DIN, Slow Whoop, Sweden i ton ciągły oraz 3 poziomy natężenia dźwięku:92dB (wysoki), 81dB (średni) i 69dB (niski). Detektor posiada również dynamiczny filtr alarmów, który rozpoznaje i eliminuje alarmy mylne, w zależności od potrzeb można wykorzystać także funkcję prealarmu. Dzięki zastosowanej technice interaktywnego działania CUBUS Nivellierung, czujka stale dopasowuje się do swojego otoczenia. MTD 533X-S/SP jest wyposażona w zintegrowany izolator zwarć, który w przypadku wystąpienia zwarcia lub przerwy w obwodzie zapewnia szybką lokalizację uszkodzenia i gwarantuje, że wszystkie elementy pętli dozorowej w pełni zachowują swoje funkcje. Zgodność z normami: EN54-5, EN54-7, EN 54-17 & EN54-29. Dostępna od 2014 r.