meta_description

Integral X-LINE

dodatkowe informacje:

---
Technika linii pętlowych Integral X-LINE jest dostępna we wszystkich centralach z rodziny systemów Integral IP i oferuje rozszerzone funkcje związane z nadzorowaniem i sterowaniem. Technika X-LINE umożliwia podłączenie do jednej linii pętlowej o maksymalnej długości 3500 m do 250 elementów. Krótkie czasy inicjalizacji pętli umożliwiają szybkie uruchamianie pętli również w przypadku podłączenia maksymalnej liczby elementów.

Oprócz czujek automatycznych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, X-LINE zarządza również sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi, wszystkimi rodzajami wejść i wyjść związanymi ze sterowaniem i nadzorowaniem urządzeń przeciwpożarowych, czujkami specjalnymi oraz detektorami stosowanymi w obszarach zagrożonych wybuchem. W zależności od wymagań danej instalacji, pętla może zostać podzielona na dwie linie promieniowe. Zintegrowane standardowo w każdym elemencie X-LINE izolatory zwarć umożliwiają łatwe i bezpieczne projektowanie oraz zapewniają pełną funkcjonalność w przypadku zwarcia, przerwy w obwodzie lub na wypadek sabotażu.
Dzięki pełnej kompatybilności wstecz, wszystkie elementy X-LINE mogą być również stosowane w istniejących systemach sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet a ponadto elementy poprzedniej technologii mogą pracować razem na jednej pętli z elementami techniki X-LINE.