meta_description

Integral IP CXE

dodatkowe informacje:

---
System Integral IP CX może być również wykorzystywany jako centrala sterowania gaszeniem Integral IP CXE lub jako zintegrowana centrala sygnalizacji pożarowej /sterowania gaszeniem Integral IP CXF/CXE. Do tego celu stosowany jest specjalny wariant obudowy, zawierający dodatkowy panel wskazań LED dla jednej strefy gaszenia oraz dodatkowe, dowolnie programowalne wejścia i wyjścia. W tej wersji Integral IP CXE, zgodnie z wymaganiami normy EN 12094-1 i wytycznych VdS 2496, może być również wykorzystywany do sterowania jedną strefą gaszenia. Zastosowanie do sterowania/monitorowania następujących instalacji gaśniczych: