meta_description

Integral IP MXE

dodatkowe informacje:

---

Ze względu na zastosowaną specjalną koncepcję redundancji i wysoki poziom bezpieczeństwa, Integral IP MX może być stosowany również jako centrala sterowania gaszeniem Integral IP MXE lub jako zintegrowana centrala sygnalizacji pożarowej/sterowania gaszeniem Integral IP MXF/MXE. Do takich zastosowań dostępne są  różne wersje obudów i zewnętrzne panele obsługi oraz wskazań. Dzięki temu Integral IP MXE zgodnie z wymaganiami normy EN 12094-1 i VdS 2496, może być również wykorzystywany do sterowania więcej, niż jedną strefą gaszenia. Zastosowanie do sterowania/monitorowania następujących instalacji gaśniczych:

Wysoko i niskociśnieniowe instalacje gaśnicze CO2, z zagrożeniem lub bez zagrożenia dla ludzi

Instalacje gaśnicze z gazem obojętnym lub argonem, z zagrożeniem lub bez zagrożenia dla ludzi

Instalacje zraszaczowe i gaszenia mgłą wodną

Wstępnie wysterowane instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe

Chemiczne instalacje gaśnicze