meta_description

Sieci kratowe. Elastyczność i bezpieczeństwo

dodatkowe informacje:

---

Po raz pierwszy rozbudowane struktury sieciowe systemów sygnalizacji pożarowej bazują na technologii Ethernet co wpływa na niespotykaną do tej pory elastyczność w budowie systemów opartych o sieć central. Kolejnym przełomem w branży w łączeniu systemów sygnalizacji pożarowej w sieć, jest wprowadzona przez Schrack Seconet koncepcja sieci kratowych — mesh networking.

Zaawansowane technologicznie systemy z rodziny Integral IP mogą być dzięki temu zawsze optymalnie dostosowane do wymagań konkretnego obiektu ze względu na możliwość realizowania połączeń międzycentralowych w dowolny sposób. Każde łącze jest zdublowane, co w przypadku układu pierścienia zapewnia pełną funkcjonalność przy trzech usterkach w okablowaniu, a w przypadku sieci kratowej nawet siedem uszkodzeń nie powoduje ograniczenia funkcjonalności systemu! 

Dzięki zastosowanej technologii Etherent, centrale mogą być bezpośrednio włączane w infrastrukturę IT obiektu dla realizacji celów wizualizacji i przekazywania informacji między centralami.

Kolejnym ważnym parametrem najnowszej technologii sieciowej jest prędkość przesyłania danych, która wynosi do 2,5 Mb/s co pozwala na błyskawiczne przesyłanie danych w sieci central. Dodatkowo korzystając z rozwiązań dostępnych dla zdalnego dostępu można połączyć się poprzez sieć Internet z całym systemem sieciowym lub z pojedynczą centralą.

Zestawienie najważniejszych cech: