meta_description

Integral IP CXF

dodatkowe informacje:

---

Kompaktowa centrala sygnalizacji pożarowej Integral IP CXF w wersji podstawowej umożliwia podłączenie do 500 elementów na dwóch liniach pętlowych. Centrala może być rozbudowana, w zależności od wymagań o kartę do podłączenia sieć central Integral LAN, kartę dwóch dodatkowych linii pętlowych X-LINE, kartę interfejsów szeregowych lub kartę wejścia/wyjścia.

Każda centrala stanowi samodzielną jednostkę z własnym zasilaczem i akumulatorami, do których można podłączyć, obok grup detektorów i układów sterowania, zewnętrzne panele obsługi, panele obsługi dla straży pożarnej, drukarki itp.

Zestawienie najważniejszych parametrów: