meta_description

Integral IP MXF

dodatkowe informacje:

---

Modułowe i redundantne.

Integral IP MXF jest modułowym, redundantnym systemem sygnalizacji pożarowej, zbubudowanym z odpowiednich podzespołów, konfigurowany i programowany dla spełnienia indywidualnych potrzeb danej instalacj

Integral IP MXF to kolejny krok naprzód i zupełnie nowa generacja modułowych central sygnalizacji pożarowej.

Każda centrala stanowi samodzielną jednostkę z własnym zasilaniem i akumulatorami, do których można podłączyć, obok grup detektorów i układów sterowania, zewnętrzne panele obsługi, panele obsługi dla straży pożarnej, drukarki itp.

Przy zastosowaniu sieci Integral LAN można podłączyć do 16 podcentral w jeden system z wykorzystaniem techniki sieci kratowych. W przypadku większej liczby central system może być zbudowany na bazie sieci SecoNET (do 62496 CSP). Przy łączeniu central można wykorzystać łącza miedziane lub światłowodowe. Istnieje również możliwość podłączenia centrali do infrastruktury IT obiektu: dostęp poprzez sieć Intranet i Internet jest możliwy bez dodatkowych kosztów.

Integral IP MXF jest dostępny w różnych wersjach obudów – z lub bez drukarki protokołującej, lub z drzwiami pełnymi lub z dodatkowych panelem wskazań LED.

Zestawienie najważniejszych cech: